Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

магазин Premaman нe гapaнтиpa изpичнo нaличнocттa нa cтoĸaтa ĸъм мoмeнтa нa пpиĸлючвaнe нa пopъчĸaтa! B cлyчaй нa мeждyвpeмeннo изчepпaнa нaличнocт, щe ce cвъpжeм c Bac cвoeвpeмeннo! Moжeтe дa зaĸyпитe тoзи apтиĸyл и в няĸoи oт мaгaзинитe в цяла България![www.premaman.bg]

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между"Бейби мода“ ООД, гр.Пловдив, ул. Железарска №8, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.premaman.bg, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Бейби мода“ ООД
2. Седалище и адрес на управление гр.Пловдив ж.к Тракия бл.176 вх.г 
3. Адрес за упражняване на дейността гр.Пловдив ул. Железарска №8
4. Данни за кореспонденция: гр.Пловдив ул. Железарска №8
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200070164 
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………………..
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200070164

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.premaman.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние

CKЛЮЧBAHE, CЪДЪPЖAHИE И CЪXPAHЯBAHE HA ДOГOBOPA
Чл. 5 (1) Дoгoвopът зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мeждy Дocтaвчиĸa и Πoтpeбитeля ce cчитa cĸлючeн в мoмeнтa, в ĸoйтo Дocтaвчиĸът пoтвъpди чpeз eлeĸтpoннo cъoбщeниe дo Πoлзвaтeля пopъчĸaтa нa Πoлзвaтeля ĸaтo пocoчи в пoтвъpждeниeтo нoмepa нa пopъчĸaтa и нoмepa нa тoвapитeлницaтa зa изпpaщaнe нa cъoтвeтнaтa cтoĸa нa пocoчeния oт Πoлзвaтeля aдpec. Πoтвъpждeниeтo нa пopъчĸaтa ce изпpaщa нa eлeĸтpoнния aдpec, пocoчeн oт Πoлзвaтeля пpи peгиcтpaциятa мy ĸaтo ĸлиeнт, pecпeĸтивнo – пpи пoдaвaнeтo нa пopъчĸaтa. Πoтвъpждaвaнeтo нa пopъчĸaтa чpeз пocoчвaнe нa нoмepa нa тoвapитeлницaтa зa изпpaщaнe нa cъoтвeтнaтa cтoĸa имa пpaвнoтo знaчeниe нa пpиeмaнe нa oфepтaтa, oтпpaвeнa oт Πoлзвaтeля cъглacнo чл. 290 oт Tъpгoвcĸия закон.


(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачът и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин premaman. bg за покупка на стоки. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на интернет адрес http://www.premaman.bg, лицата, които ползват сайта се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с останалото приложимо законодателство в Република България и Европейския съюз.

XII. ДЕФИНИЦИИ

1. „ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите Общи условия.
2. „ПРОДАВАЧ” е търговско дружество „Бейби мода ООД, регистиррано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 200070164, ДДС № BG200070164, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к Тракия бл.176 вх.г  телефон за контакт: 0898411836, имейл: premaman_plovdiv@abv.bg, уеб-сайт: www.premaman.bg
3. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което посещава и/или използва електронния магазин, за да направи поръчка за покупка на предлагани в него стоки.
4. „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът http://www.premaman.bg/ който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
5. „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули).
6. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният чрез електронния магазин договор за покупко-продажба на стока от разстояние между Продавач и Потребител.
7. „КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

XIII. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН


1. Разглеждането на електронния магазин http:www.premaman.bg е напълно свободно и достъпно от всички точки на света. Потребителите имат право да разглеждат електронния магазин, както и да отпечатват извадки от него единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

2.  Забранено е използването на електронния магазин за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
3. За да се пазарува от електронния магазин premaman.bg, е необходима регистрация с име, електронна поща (e-mail), парола, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

4. За всяка стока в електронния магазин е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.
8. Всички посочени на сайта цени са крайни с включен ДДС, без включена цена на доставка, която се уточнява при потвърждаване на поръчките. Продавачът си запазва правото по всяко време да променя цените на стоките в електронния магазин.
9. За всички неуредени в общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, във връзка с използването на електронния магазин, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
10. При възникване на спор, страните могат да се обърнат за съдействие при разрешаването му и към организации за алтернативно разрешаване на спорове – списък на органите, признати за органи за АРС - http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html или Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на ЕК -https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

IIV. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

1. За да се направи поръчка в електронния магазин, Потребителят следва да се е регистрирал по реда на раздел II, т. 3 от Общите условия. Поръчки се изпълняват само на територията на Република България.
2. Стоките се заявяват чрез натискане върху наименованието на самата стока или нейното изображение и натискане на бутона „купи“ в горния десен ъгъл на страницата, която се отваря при избиране на съответната стока.
3. При избиране на всички стоки, които потребителят желае да закупи, следва да се натисне бутон „количка за пазаруване“, който се намира в горния десен ъгъл на екрана и изобразява количка за пазаруване, след което да натисне бутон „оформяне на поръчката“. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на бутон „изпращане на поръчката“, намиращ се под данните за доставка на поръчката.
4. При успешно направена поръчка, потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес, съдържащ информация за поръчаните стоки. Служител на продавача се свързва с потребителя на посочения при регистрацията телефон или имейл за потвърждаване на поръчката и уточняване на детайлите по доставката, включително цената и срока на доставка.
5. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, служителят уведомява потребителя. Ако потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока, поръчката може да бъде анулирана.
6. В електронния магазин  могат да се правят поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
7. Поръчки, получени до 12:00 часа в работен ден се обработват и потвърждават в рамките на същия ден, а поръчки, получени след 12:00 часа, се обработват и потвърждават в рамките на следващия работен ден. Поръчки, приети петък следобед, събота, неделя или в неработен ден, се обработват и потвърждават в първия работен ден /ако има вариант да Ви обработим по-бързо поръчката ние ще се свържем с Вас/.
8. Ако служителите на продавача не успеят да се свържат с потребителя в срок от 2 /два/ работни дни от получаване на поръчката, същата се анулира.
9. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или на имейла, посочени в раздел 1, т. 2 от настоящите общи условия. За да е валиден отказът, същият следва да е извършен преди потвърждаването на поръчката и потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката.

IIV. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

1. След като в електронния магазин постъпи поръчка от потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.
2. Служител на продавача се свързва с потребителя в срока по раздел III, т. 7 за потвърждаване на поръчката и уточняване на детайлите по доставката.
3. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаните стоки, потребителят бива уведомяван с имейл, че стоките се предават на куриер за транспортиране до съответния адрес.
4. Доставката на поръчаните стоки се извършва в срокот 5 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката. Доставки се извършват само на територията на Република България.
5. Доставка на поръчани стоки не се извършва в неделя, както и в дни, които са обявени за официални празници.
6. Цените за доставка се определят в зависимост от теглото и обема на поръчката и мястото на доставката, в съответствие с ценовата листа на съответния куриер. При поръчка над 400 лв. доставката е безплатна за цялата страна, не е безплатна доставката само в случай когато размера на стоката надхвърля  60 см., детска количка или мебел.

IVI. ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането на поръчаните стоки се извършва чрез наложен платеж - при получаване на стоката от куриера, потребителят заплаща на самия куриер стойността на поръчката, и доставката или по банков път по следната банкова сметка на продавача:

2. При заплащане на поръчки по банков път, стоките се предават на куриер след получаване на плащането по банковата сметка на продавача.

 

VI. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ

1. На основание чл. 50 от ЗЗП, потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, получи последната стока.
2. Отказът може да бъде направен и стоките да бъдат върнати при едновременно наличие на следните условия:
• Потребителят предварително да уведоми продавача на някой от имейлите по раздел I, т. 2, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, като посочи номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, стойността на поръчката и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
• Поставената от производителя оригинална опаковка на стоките да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от продавача защитни стикери и други означения;
• Потребителят да предостави на продавачa касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката.
3. При неизпълнение на условията по т. 2 продавачът запазва правото си да откаже да приеме върнатите стоки, а при нарушен търговски вид на стоките се прилага разпоредбата на чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, като продавачът може да възстанови част от заплатените от потребителя суми в съответствие с намалената стойност на стоките. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и услуги, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.
4. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоките от страна на потребителя на продавача, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че дадена стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то потребителят поема разходите за връщането на стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
5. В случай че потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП и е изпълнил посочените по–горе условия, продавачът се задължава да му възстанови стойността на доставените стоки (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от продавача) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в 14-дневен срок от получаване на отказа по реда на т. 2, предл. 1. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от продавача да се извършва по банков път, независимо от използваното от потребителя платежно средство за заплащане на извършени поръчки. Продавачът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6. Потребителят следва да изпрати на продавача или да върне обратно стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати или предаде обратно стоките на продавача преди изтичането на 14-дневния срок.
7. Съгласно глава V, раздел II от ЗЗП всички закупени от електронния магазин стоки имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието. Процедурата за упражняване правата на потребителите по законовата гаранция е уредена в чл. 112-115 от ЗЗП. 
8. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
- производствени дефекти на стоката;
- констатирани липси на части от стоката;
- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
- несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
- повреда на стоката при транспортирането.
9. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от ЗЗП.
10. Рекламацията може да се предяви  на посочените в раздел I, т. 2 имейли до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Процедурата по предявяване на рекламации е подробно уредена в глава V, раздел III от ЗЗП, 
11. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
- Запазен добър търговски вид.
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
- Запазена оригинална опаковка и етикет.
- Представяне на касов бон или платежно нареждане за закупуване на стоката
12. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.
13. Когато продаваните стоки имат търговска гаранция, на потребителите се издава гаранционна карта. Срокът по търговската гаранцията започва да тече от датата на получаване на стоката, ако същата е ползвана съгласно инструкциите за употреба.
14. При възникване на повреда, която съответства на условията по гаранционната карта, потребителят трябва да се свърже с продавача на посочените в раздел I, т. 2 имейли, като трябва да представи: продукта в оригиналната му опаковка, коректно попълнена гаранционна карта, фактура и/или касова бележка, писмено описание на несъответствието и обстоятелствата, при които се е появило, адрес и телефон за обратна връзка.
15. В случаите, които не са посочени в гаранционната карта и е причинена несъзнателно или умишлено повреда, гаранционните условия не се зачитат и ремонтът и куриерските разноски за транспортиране на повредените стоки са за сметка на клиента.
16. Срокът за отстраняване на дефекти по търговска гаранция е 30-дневен от предоставяне на повредената стока на продавача.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Продавачът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
2. Възможно е да са налице печатни или технически грешки в стойността на продуктите, разлики в цветовото им представяне, техния дизайн и технически характеристики и др., за което продавачът не носи отговорност. В случай на констатирани несъответствия, моля да се свържете с нас за своевременното им отстраняване.
3. Продавачът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в интернет сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените услуги и други такива в същите интернет сайтове.
4. Продавачът не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители до електронния магазин, и не носи отговорност за такова съдържание.
5. Продавачът може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал изпратен от потребители.
6. Продавачът не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от компютрите на потребителите до сървъра, върху който е разположен електронния магазин.
7. Продавачът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до и ползването на електронния магазин.

IX. ВРЪЗКИ КЪМ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Електронният магазин може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от продавача. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Продавачът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

X. ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

"Бейби мода" ООД си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на електронния магазин, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Настоящите Общи условия са приети от "Бейби мода" ООД и последната им актуализация е от 25.05.2018 г.